6. KONGRES
DOKTORA MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

  1. OBAVJEŠTENjE

Banja Vrućica, Teslić
16-18.
septembar 2022.

 

6th CONGRESS

OF MEDICAL DOCTORS OF THE REPUBLIC OF SRPSKA
2
nd ANNOUNCEMENT
Spa Vrućica, Teslić

September 16-18 2022

 

 

 

ORGANIZATOR
Društvo doktora medicine Republike Srpske
Meše Selimovića 2/1
78000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
+387 51-329-100

ORGANIZER
Association of Medical Doctors of the Republic of Srpska
Meše Selimovića 2/1
78000 Banja Luka
Republic of Srpska
Bosnia & Herzegovina
+387 51-329-100

 

POD POKROVITELjSTVOM
Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske
Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske

UNDER THE ASUPCIES OF
Academy of Science and Arts of Republic of Srpska
Ministry of Health and Social Welfare of Republic of Srpska
Ministry of Science and Technology of Republic of Srpska

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Mjesto održavanja
Hotel “Kardial”
ZTC “Banja Vrućica”, Teslić
Republika Srpska, BiH

Datum održavanja
16-18. septembar 2022. godine

Jezici
srpski, bošnjački, hrvatski, engleski

 

TEME KONGRESA

  • Masovne nezarazne bolesti
  • Akutna stanja
  • Novine u liječenju hirurških oboljenja
  • Pandemijski izazovi post Covid stanja
  • Slobodne teme

 

 

 

SLANjE SAŽETAKA I RADOVA U CJELINI
Sažetke i radove u cjelini slati putem elektronskog obrasca na adresi www.kongresdoktorars.org ili putem e-maila: info@kongresdoktorars.org

Sažetak može da sadrži do 250 riječi. Sažeci moraju da sadrže: Ime i prezime autora i svih koautora, Naziv institucije u kojoj autor radi.

Strukturirani sažetak poslati sa slijedećim dijelovima: Obrazloženje problema, Cilj, Materijal i metode, Rezultati, Zaključak i Ključne riječi.

U sažetak ne unositi slike i tabele!

Instrukcije za slanje radova u cjelini postavljene su na stranici www.kongresdoktorars.org

Radovi u cjelini će biti recenzirani i kategorizovani u neku od grupa: naučni rad, stručni rad, revijalni prikaz slučaja… i uvažavati se za napredovanje na medicinskim fakultetima.

Sažetke i radove u cjelini slati najkasnije do 01. avgusta 2022. godine!

 

ORGANIZACIONI ODBOR
Prof. dr Siniša Miljković
Doc. dr Predrag Lazić

Doc. dr sci. med Nenad Lalović
Prim. dr sci. med. Draško Kuprešak
Prim. dr Milenko Krneta
Prim. dr Jelena Firesku – Govedarica
Dr Brankica Grujić Mijatović
Dr Duško Mlađenović
Dr Dejan Gvozden
Dr Dušan Stojnić
Dr Đorđe Pejić
Dr Sara Lubura
Dr Novak Đurić
Dr Mikajlo Lazić

Dr Anastazija Stokanović

Dr Vesna Blagojević

Dr Nada Janjetović

Dr Stanko Buha

Dr Vladislav Šipovac

Dr Gordana Kralj

Dr Srđan Pjevač

 

POČASNI ODBOR
Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine

Željka Cvijanović, Predsjednica Republike Srpske

Dr Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS

Mr Srđan Rajčević, ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo

Akademik prof. dr Vladimir Kostić predsjednik SANU

Akademik prof. dr Rajko Kuzmanović Predsjednik Akademije nauka Republike Srpske

Akademik prof. dr Vida Demarin

Prof. dr Radoslav Gajanin, Rektor Univerziteta u Banjoj Luci
Prof. dr Milan Kulić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Akademik prof. dr Ranko Škrbić, Dekan Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci
Prof. dr Dejan Bokonjić, Dekan Medicinskog fakulteta Foča

Prof. dr Saša Vujinović, Komora doktora medicine RS

Prof. dr Radoje Čolović, Srpsko lekarsko društvo

 

NAUČNI ODBOR
Prof. dr Siniša Miljković

Akademik prof. dr Ranko Škrbić

Prof. dr Dejan Bokonjić

Prof. dr Radoslav Gajanin

Prof. dr Vlado Đajić

Prof. dr Tamara Kovačević

Prof. dr Zlatko Maksimović

Prof. dr Veljko Marić

Prof. dr Mirko Stanetić

Prof. dr Peđa Kovačević

Prof. Antonija Verhaz

Prof. dr Jelica Predojević Samardžić

Prof. dr Vesna Ećim Zlojutro

Prof. dr Bojana Žvan

Prof. dr Jagoda Balaban

Prof. Dr Milka Mavija

Doc. dr Mirjana Ćuk

Doc. dr Nevena Todorović

Doc. Dr Draško Kuprešak
Doc. dr Radmil Marić

Dr Goran Talić

PRIJAVA UČEŠĆA
Prijave učešća i uplate troškova smještaja slati na V.T.T.I. travel

Telefon: +387 51 962 995
e-mail: kongresi@vttitravel.com
Žiro račun: 562099-81320148-94 NLB Banka
sa naznakom: Kongres doktora 2022.

TROŠKOVI PRIJAVE

Do 15. avgusta 2022. godine

  • 50 eura (100 KM) za učesnike
  • 25 eura (50 KM) za pratioce

Nakon 15. avgusta 2022. godine

  • 75 eura (150 KM) za učesnike
  • 50 eura (100 KM) za pratioce