Rok za dostavljanje sažetaka i radova u cjelini za 6. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, koji će biti održan od 16. do 18. septembra 2022. godine u ZTC Banja Vrućica, Teslić, produžen je do 10. avgusta.

Podsjećamo, sažetke i radove u cjelini potrebno je dostaviti putem elektronskog obrasca na adresi www.kongresdoktorars.org ili putem e-maila: info@kongresdoktorars.org.

Sažetak može da sadrži do 250 riječi.

Sažeci moraju da sadrže: ime i prezime autora i svih koautora, naziv institucije u kojoj autor radi.

Strukturirani sažetak poslati sa sljedećim dijelovima: Obrazloženje problema, Cilj, Materijal i metode, Rezultati, Zaključak i Ključne riječi.

U sažetak ne unositi slike i tabele!

Instrukcije za slanje radova u cjelini postavljene su na stranici www.kongresdoktorars.org

Radovi u cjelini će biti recenzirani i kategorizovani u neku od grupa: naučni rad, stručni rad, revijalni prikaz slučaja… i uvažavati se za napredovanje na medicinskim fakultetima.

 

ORGANIZATOR

Društvo doktora medicine Republike Srpske

Meše Selimovića 2/1

78000 Banja Luka

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

+387 51-329-100

 

ORGANIZER

Association of Medical Doctors of the Republic of Srpska

Meše Selimovića 2/1

78000 Banja Luka

Republic of Srpska

Bosnia & Herzegovina

+387 51-329-100

 

POD POKROVITELjSTVOM

Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske

Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske

 

UNDER THE ASUPCIES OF

Academy of Science and Arts of Republic of Srpska

Ministry of Health and Social Welfare of Republic of Srpska

Ministry of Science and Technology of Republic of Srpska

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Mjesto održavanja

Hotel “Kardial”

ZTC “Banja Vrućica”, Teslić

Republika Srpska, BiH

Datum održavanja

16-18. septembar 2022. godine

 

Jezici

srpski, bošnjački, hrvatski, engleski

 

TEME KONGRESA

Masovne nezarazne bolesti

Akutna stanja

Novine u liječenju hirurških oboljenja

Pandemijski izazovi post Covid stanja

Slobodne teme

 

ORGANIZACIONI ODBOR

Prof. dr Siniša Miljković

Doc. dr Predrag Lazić

Doc. dr sci. med Nenad Lalović

Prim. dr sci. med. Draško Kuprešak

Prim. dr Milenko Krneta

Prim. dr Jelena Firesku – Govedarica

Dr Brankica Grujić Mijatović

Dr Duško Mlađenović

Dr Dejan Gvozden

Dr Dušan Stojnić

Dr Đorđe Pejić

Dr Sara Lubura

Dr Novak Đurić

Dr Mikajlo Lazić

Dr Anastazija Stokanović

Dr Vesna Blagojević

Dr Nada Janjetović

Dr Stanko Buha

Dr Vladislav Šipovac

Dr Gordana Kralj

Dr Srđan Pjevač

 

POČASNI ODBOR

Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine

Željka Cvijanović, Predsjednica Republike Srpske

Dr Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS

Mr Srđan Rajčević, ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo

Akademik prof. dr Vladimir Kostić predsjednik SANU

Akademik prof. dr Rajko Kuzmanović Predsjednik Akademije nauka Republike Srpske

Akademik prof. dr Vida Demarin

Prof. dr Radoslav Gajanin, Rektor Univerziteta u Banjoj Luci

Prof. dr Milan Kulić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Akademik prof. dr Ranko Škrbić, Dekan Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci

Prof. dr Dejan Bokonjić, Dekan Medicinskog fakulteta Foča

Prof. dr Saša Vujinović, Komora doktora medicine RS

Prof. dr Radoje Čolović, Srpsko lekarsko društvo

 

NAUČNI ODBOR

Prof. dr Siniša Miljković

Akademik prof. dr Ranko Škrbić

Prof. dr Dejan Bokonjić

Prof. dr Radoslav Gajanin

Prof. dr Vlado Đajić

Prof. dr Tamara Kovačević

Prof. dr Zlatko Maksimović

Prof. dr Veljko Marić

Prof. dr Mirko Stanetić

Prof. dr Peđa Kovačević

Prof. Antonija Verhaz

Prof. dr Jelica Predojević Samardžić

Prof. dr Vesna Ećim Zlojutro

Prof. dr Bojana Žvan

Prof. dr Jagoda Balaban

Prof. Dr Milka Mavija

Doc. dr Mirjana Ćuk

Doc. dr Nevena Todorović

Doc. Dr Draško Kuprešak

Doc. dr Radmil Marić

Dr Goran Talić

 

PRIJAVA UČEŠĆA

Prijave učešća i uplate troškova smještaja slati na V.T.T.I. travel

Telefon: +387 51 962 995

e-mail: kongresi@vttitravel.com

Žiro račun: 562099-81320148-94 NLB Banka

sa naznakom: Kongres doktora 2022.

 

TROŠKOVI PRIJAVE

Do 15. avgusta 2022. godine

50 eura (100 KM) za učesnike

25 eura (50 KM) za pratioce

Nakon 15. avgusta 2022. godine

75 eura (150 KM) za učesnike

50 eura (100 KM) za pratioce