U planiranom kontinuitetu, a u skladu sa usvojenim programima stručnog usavršavanja i uzimajući u obzir da su digitalne tehnologije postale svakodnevna realnost zdravstvenih radnika, Društvo doktora medicine Republike Srpske organizuje ljetnu online kontinuiranu medicinsku edukaciju. Ovu edukaciju planiramo za naše ljekare širom Republike Srpske.

Problematika koju obuhvata program kontinuirane medicinske edukacije jesu upravo problemi i izazovi naše svakodnevnice, odnosno kardiovaskularna stanja, riziko faktori, hronična oboljenja, klinička i psihosomatska stanja, probleme, izazove i dileme ljekara svih specijalnosti, kao i posljedice Covid 19. Shodno tome kontinuirana medicinska edukacija obuhvata teme iz oblasti kardiologije, neurologije, psihijatrije, interne medicine.

Kao što nam je poznato, kardiovaskularne bolesti jesu vodeći uzrok smrti u svijetu i kod nas, a prevencija igra presudnu ulogu u suzbijanju globalne epidemije. U sklopu sekundarne prevencije, nefarmakološke preventivne mjere koje podrazumijevaju podizanja svijesti o neophodnosti redovne fizičke aktivnosti, zdrave ishrane i prestanka pušenja, i savremena farmakološka terapija koja danas stoji na raspolaganju značajno pomažu u prevenciji ponovljenih kardiovaskularnih događaja kod adekvatno identifikovane veoma visoko i visoko rizične populacije pacijenata. Antiagregantna i antikoagulantna terapija imaju sve veći spektar indikacija za primjenu, kako u formi monoterapije, dvojne ili trojne terapije. U svjetlu pandemije COVID-19, gdje su se upravo kardiovaskularni bolesnici istakli kao visoko rizična populacija za teške oblike bolesti, antikoagulantna terapija je neophopdna u prevenciji i terapiji arterijskog i venskog tromboembolizma. Antihipertenzivna terapija je danas bazirana najvećim dijelom na upotrebi fiksnih dvojnih i trojnih kombinacija lijekova. Značaj primjene savremenih stavova i preporuka strukovnih udruženja kao i individualizovan pristup u procjeni kardiovaskularnog rizika radi odabira optimalne medikamentozne terapije jesu ključni faktori za smanjenje prevalence koronarnih i kardiovaskularnih događaja u cjelini kao i umiranja od kardiovaskularnih bolesti.

S obzirom na to, planiramo seriju webinara na pomenutu temu i problematiku, u periodu od 20 – 22 juli 2022., a prema programu koji možete naći u nastavku. Specijalnosti čije prisustvo planiramo na edukaciji, i biće obavješteni su internisti, kardiolozi, neurolozi, neuropsihijatri, hirurzi i porodični ljekari. Očekivani broj jeste 1000 i više ljekara iz šire regije Republike Srpske. Agencija za tehničku podršku je MedNet Banja Luka.

 

PROGRAM:

20.7.2022 SRIJEDA

17:30-17:40 Uvod “Uspješna prevencija i tretman kardiovaskularnih bolesti”

Moderator: prof. dr Siniša Miljković

17:40-18:00 Nasledni faktori, način života i dugovječnost – Ateroskleroza i tromboza kao posljedice – dr Miloš Majstorović, Banja Luka

18:00-18:20 Varijabilnost krvnog pritiska – dijagnostički i terapijski izazovi – dr Kristijana Bošković

18:20-18:40 Izazovi u funkcionalnom ispitivanju sa osvrtom na pacijente sa dijabetesom – dr Marijana Radanović Knežević

18:40-19:00 Od hipertenzije do srčane insuficijencije – dr Tamara Perić

Amicus simpozijum

19:00-19:20 Potreba i značaj venske tromboembolijske profilakse – dr Severin Dunović

19:20-19:40 Dijabetes pod kontrolom – prim. dr Mirjana Bojić

Hemofarm simpozijum

19:40-20:00 Kardioprotekcija i primjena sulemenata – dr Žana Pećanac

20:00-20:30 Zaključak simpozija i diskusija

Pristupni link:

https://us02web.zoom.us/j/85259147771?pwd=RFBXZmVMLzFMNnVOOHZCanR6cDRFUT09

Meeting ID: 852 5914 7771
Passcode: 813177

 

21.7.2022 ČETVRTAK

17:30-17:40 Uvod “Kako spriječiti i adekvatno liječiti moždani udar”

Moderator: dr Slobodanka Crnčević

17:40-18:00 Kako debljina utiče na mozak – dr Dijana Đuranović

18:00-18:20 Faktori rizika i moždani udar – dr Nikola Dujaković

18:20-18:40 Idividualan pristup u prevenciji moždanog udara – dr Slobodanka Crnčević

18:40-19:00 Učestalost asimptomatske karotidne bolesti u Republici Srpskoj – dr Tamara Savić

Amicus simpozijum

19:00-19:20 Enteralna ishrana u neurološkim bolestima – prof. dr Siniša Miljković

19:20-19:40 Terapija bola kod akutnih i hroničnih neuroloških stanja – dr Ljubiša Simić

Hemofarm simpozijum

19:40-20:00 Hiperlipidemija i hipertenzija – aktuelne preporuke i terapija – dr Slobodanka Crnčević

20:00-20:30 Zaključak simpozija i diskusija

Pristupni link:

https://us02web.zoom.us/j/86134261980?pwd=elZaRGVna2hWdENZTThHeFBoMWhZQT09

Meeting ID: 861 3426 1980
Passcode: 922856

 

22.7.2022 PETAK

17:30-17:40 Uvod “Faktori životne sredine”

Moderator: Prof. dr Nera Zivlak Radulović

17:40-18:05 Fizička neaktivnost kao bitan faktor rizika – dr Vedrana Antonić

18:05-18:35 Stres kao značajan okidač za pojavu depresije i anksioznosti – Prof. dr Nera Zivlak Radulović

18:35-19:05 Način života i mentalno zdravlje – dr Nataša Luzija, dr Davorin Udovičić

19:05-19:30 Zaključak simpozija i diskusija

Pristupni link:

https://us02web.zoom.us/j/83342985358?pwd=NG1UNU91emFuTVJmSWJmVUQvYXFnQT09

Meeting ID: 833 4298 5358
Passcode: 983394