Udruženje doktora urgentne medicine Republike Srpske, od 6. do 8. septembra 2024. godine, u hotelu Bosna u Banjoj Luci, organizuje 1. Kongres doktora urgentne medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem.

Teme Kongresa su:

  • KPR, nove smjernice i izazovi,
  • Politrauma, masovne nesreće i trijaža,
  • Pristup kritično oboljelom d‌jetetu,
  • Akutna pogoršanja hroničnih oboljenja,
  • Uloga hitnog medicinskog tehničara u urgentnom zbrinjavanju.

U okviru Kongresa biće održane i radionice na temu:

  • Tehnike zbrinjavanja u politraumi: torakocenteza, intraosealni put, hemostaza i imobilizacija,
  • Fokusirani ultrazvuk: eFAST, RUSH protokol (srce, pluća, abdominalna aorta, duboke vene donjih ekstremiteta, ektopična trudnoća i mala karlica),
  • Disajni put kod kritično oboljelog d‌jeteta, osnovne i napredne tehnike.

Sve informacije o Kongresu, među kojima je spisak naučnog, organizacionog i počasnog odbora,  uputstvo za slanje sažetaka i radova u cjelini, možete pronaći na adresi: https://shorturl.at/pCKTY.

Učešće na Kongresu možete prijaviti klikom na ovaj link https://shorturl.at/rzAL6 ili putem e-maila kongres@udumrs.org.

Tehnička podrška u organizaciji ovog međunarodnog kongresa je agencija MedNet (https://mednet-edu.net/).