Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
Besplatno

Udruženje kardiologa Republike Srpske, u saradnji sa Udruženjem doktora porodične medicine RS, organizuje online program kontinuirane medicinske edukacije “Savremena terapija u sekundarnoj prevenciji koronarne bolesti srca”.

Problematika koju obuhvata program kontinuirane medicinske edukacije su najsavremenije farmakološke preventivne terapije, kao i nove strategije u određivanju skorova rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti, odnosno teme iz oblasti sekundarne prevencije koronarne bolesti srca, primjenom najnovijih smjernica Evropskog udruženja kardiologa, statin-centričnog pristupa monoterapijom, te inovativne kombinovane terapije sa ezetimibom i PCSK9 inhibitorom.

Sedma online edukacija održana je 30. juna 2021. godine.

Ovaj skup bodovan je od strane Savjeta za zdravlje, prema važećem pravilniku.

Organizaciju webinara podržali su naši partneri, kompanije Sanofi, Hemofarm, Bayer, Krka i Novartis.

Program

Uvod

– Moderator Acc prof. dr Duško Vulić, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci

KAROTIDNA BOLEST- Značaj otkrivanja i tretman veoma visoko rizičnih pacijenata

– Prof. dr Zoran Vujković, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, UKC RS

Statini danas – Imaju li budućnost? Povezanost nivoa LDL holesterola, ne-HDL holesterola i apoB sa rizikom od kardiovaskularnmih događaja kod pacijenata na terapiji statinima

– Prof.dr Snježana Popović Pejičić, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, UKC RS

Simpozijum Krka

Moderan koncept strategije sniženje lipida u cilju redukcije KVB

– Prim. dr sci. dr Dragan Unčanin

Diskusija

 

 

Kurs sadrži